NEU:

Aigua gelada que es desprén dels núvols en cristalls summament xicotets, els quals, en caure, arriben al sòl en flocs blancs..

Les rutes de la neu és un programa cultural que té com a protagonista a la neu.

La neu és el camí que ens portarà a descobrir altres maneres de vida passats i a reivindicar la conservació del patrimoni històric i cultural de la Comunitat Valenciana.

Amb Les rutes de la neu volem recordar el comerç del fred, el comerç de la neu, posar en valor el patrimoni que ens ha arribat relacionat amb ell (neveres i congestes), donar-li visibilitat i fomentar el seu descobriment per part de la societat en general.

Sabem que des de fa aproximadament 30 anys algunes institucions locals estan rehabilitant el seu patrimoni local vinculat amb aquest comerç, però nosaltres busquem anar un pas més enllà i crear un nexe d’unió entre les localitats i les zones que disposen d’evidències de ser part d’aquest comerç en tota la Comunitat Valenciana.

En aquesta primera edició descobrirem el patrimoni del fred de huit localitats valencianes (Villamalur, Sacañet, Agres, Alcoi, Bocairent, Chiva, Yátova i Barx) i de quatre entorns naturals (la Serra de *Espadán, el Conjunt de la *Bellida, la Serra *Mariola i el *Carrascal de la Font Roja)

Les rutes de la neu és un programa de l’Associació Cultural Prosa Elàstica beneficiari de les subvencions per a l’organització d’activitats culturals i artístiques de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

L’Associació Cultural Prosa Elàstica és una associació sense ànim de lucre que naix en 2017 amb la finalitat de cooperar en el desenvolupament i la projecció de la cultura valenciana, en totes les seues manifestacions i aspectes.  La nostra missió es basa a conservar, divulgar i promocionar els processos i tradicions culturals de la Comunitat Valenciana.

Amb aquest programa manifestem el nostre compromís amb la difusió i conservació del patrimoni material i immaterial de les comunitats.

Coneix més sobre nosaltres en la nostra pàgina web

Las rutas de la nieve es un programa cultural que tiene como protagonista a la nieve.

La nieve es el camino que nos llevará a descubrir otros modos de vida pasados y a reivindicar la conservación del patrimonio histórico y cultural de la Comunitat Valenciana.

Con Las rutas de la nieve queremos recordar el comercio del frío, el comercio de la nieve, poner en valor el patrimonio que nos ha llegado relacionado con él (neveras y ventisqueros), darle visibilidad y fomentar su descubrimiento por parte de la sociedad en general.

Sabemos que desde hace aproximadamente 30 años algunas instituciones locales están rehabilitando su patrimonio local vinculado con este comercio, pero nosotros buscamos ir un paso más allá y crear un nexo de unión entre las localidades y las zonas que disponen de evidencias de ser parte de este comercio en toda la Comunidad Valenciana.

En esta primera edición vamos a descubrir el patrimonio del frío de ocho localidades valencianas (Villamalur, Sacañet, Agres, Alcoy, Bocairent, Chiva, Yátova y Barx) y de cuatro entornos naturales (la Sierra de Espadán, el Conjunto de la Bellida, la Sierra Mariola y el Carrascal de la Fuente Roja)

Las rutas de la nieve es un programa de la Asociación Cultural Prosa Elástica beneficiario de las subvenciones para la organización de actividades culturales y artísticas de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

La Asociación Cultural Prosa Elástica es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 2017 con la finalidad de cooperar en el desarrollo y la proyección de la cultura valenciana, en todas sus manifestaciones y aspectos.  Nuestra misión se basa en conservar, divulgar y promocionar los procesos y tradiciones culturales de la Comunidad Valenciana.

Con este programa manifestamos nuestro compromiso con la difusión y conservación del patrimonio material e inmaterial de las comunidades.

Conoce más sobre nosotros en nuestra página web